112 fotografie

Clear Picture Memory

Pictures zijn misschien wel de oudste vorm van communicatie. Ze hebben sinds hun uitvinding een belangrijke rol gespeeld in de menselijke communicatie. In feite zijn afbeeldingen zo nuttig dat ze een integraal onderdeel vormen van de manier waarop we communiceren, evenals van de manier waarop we technologie gebruiken.

Een afbeelding is eenvoudigweg een artefact dat visueel weergeeft, bijvoorbeeld een foto of een tweedimensionaal beeld, dat lijkt op een vast voorwerp in de ruimte, en er dus een voorstelling van geeft aan anderen. In de context van menselijke communicatie is een beeld meestal een niet-werkelijk, abstract of representatief beeld. Een duidelijk beeld is een beeld dat ons in staat stelt conclusies te trekken over een object door ernaar te kijken, zonder noodzakelijkerwijs de vorm, grootte en andere fysieke aspecten ervan te begrijpen. Een duidelijk beeld wordt vaak beschreven als een beeld met een duidelijke focus of een scherpe focus.

Zichtbare beelden spelen een aantal cruciale rollen in spraak en taal, waaronder zowel spraakherkenning als taaldecodering, die beide afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de voorstellingen. Willen mensen echter iets begrijpen, dan moet het worden gepresenteerd met voldoende stimuli die het een representatieve vorm geven, zodanig dat het kan opvallen en door ons kan worden gezien als een afzonderlijke entiteit. Dit is hoe spraak en andere communicatieprocessen werken: door verschillende soorten stimuli toe te voegen, en ervoor te zorgen dat ze op een zinvolle manier samenkomen. De essentie van dit proces is het creƫren van een "signaalsysteem", dat vervolgens door onze hersenen wordt gebruikt om de boodschap te decoderen. Het ophalen van beelden daarentegen is het proces van het ordenen en onthouden van deze signaalsystemen, zodat we ze later in een andere context kunnen gebruiken.

SHOP

Contact